Galerija fotografija

Realni aikido

Realni aikido

Realni aikido

Realni aikido

Realni aikido

Realni aikido

Realni aikido

Realni aikido

Realni aikido

Kroz igru do majstorstva

Kroz igru do majstorstva

Kroz igru do majstorstva

Kroz igru do majstorstva

Ljubomir Vračarevič - demonstracija realnog aikidoa

Realni aikido u realnim situacijama

Polaganje za braon pojas (Tamara Đorđević)